Zásady ochrany osobních údajů

Na tomto místě se dozvíte, jak nakládám s osobními údaji, které mi v rámci objednání zboží v internetovém obchodě poskytujete. Můžete zůstat v klidu, všechny údaje jsou u mne v bezpečí.

Považuji získané osobní a další údaje za přísně důvěrné. Při jejich zpracování se řídím zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a osobní data rovněž zpracovávám v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), jinak známým jako GDPR.

Každý uživatel má právo být informován, jaké údaje o něm eviduji, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Každý uživatel může také požádat o okamžité vymazání veškerých svých osobních údajů, ale ztrácí tím možnost získávat informace o případných novinkách na tomto webu. Žádost o vymazání je možné zaslat na tajemnarecstromu@gmail.com.

Používáním těchto webových stránek souhlasíte s politikou zásad GDPR při práci s osobními daty. Tato politika může být změněna zveřejněním její nové verze na této stránce.

TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

Správcem Vašich osobních údajů je:

Osoba: Marcela Sabolová
Sídlo: Krásná Lípa, Mánesova 294/24
IČO: 86727176
Tel.: 733 379 500
E-mail: tajemnarecstromu@gmail.com

(dále jen „správce“).

1. ZÁKONNÝ DŮVOD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zákonným důvodem zpracování Vašich osobních údajů je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)  (dále jen „Nařízení“).

2. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – JAKÉ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Účelem zpracování Vašich osobních údajů je zodpovězení vašeho dotazu, případně vyřízení objednávky a to včetně další komunikace s Vámi či s Vámi určenou osobou související s předmětem Vašeho podnětu.

3. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše kontaktní údaje budu včetně doprovodné komunikace evidovat za účelem uvedeným v článku 3 tohoto textu do doby 90 dní od poslední komunikace k danému tématu. Stanete-li se mým zákazníkem, bude tato komunikace uchovávána po dobu 2 let od uskutečnění první objednávky.

4. KDO DALŠÍ BUDE MÍT PŘÍSTUP K VAŠIM OSOBNÍM ÚDAJŮM

K Vašim osobním údajům nemá kromě mne nikdo další přístup.  Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do země mimo EU nebo mezinárodní organizaci.

5. VAŠE PRÁVA

Podrobnější informaci o Vašich právech, která Vám dává Nařízení, naleznete zde.

6. KDE SI MŮŽETE STĚŽOVAT

Podat stížnost lze u Úřadu pro ochranu osobních údajů, https://www.uoou.cz/
Kontakt pro případné dotazy nebo stížnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů:

Kontaktní osoba: Marcela Sabolová
Sídlo: Krásná Lípa, Mánesova 294/24
IČO: 86727176
Tel.: 733 379 500
E-mail: tajemnarecstromu@gmail.com

Na Úřadu pro ochranu osobních údajů můžete nalézt podrobnější informace o Nařízení a Vašich právech viz www.uoou.cz.

Marcela Sabolová, v Krásné Lípě 20.6.2021